Medisch huis

Samen bouwen aan een gezonde toekomst.

In een medisch huis werkt een team van verschillende zorgverleners samen om basisgezondheidszorg te bieden. Deze zorg wordt vergoed door de verplichte ziektekostenverzekering.

Als een patiënt zich inschrijft bij een medisch huis, is de zorg die hij of zij daar ontvangt, volledig gedekt (op basis van een vast bedrag, oftewel een forfait). Om de kosten van deze zorg te betalen, heeft het medisch huis een overeenkomst met de mutualiteiten, waarin is afgesproken dat ze een vast bedrag ontvangen voor deze zorgdiensten.
Onze praktijk, het ziekenfonds en de patiënt gaan een contract met elkaar aan. Hierna ontvangt de praktijk maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van het ziekenfonds waar de patiënt is ingeschreven. Dit betekent dat als je je inschrijft in onze praktijk, je niet meer moet betalen voor een consult bij de artsen of verpleegkundige.. Je kan je inschrijven in onze praktijk, indien je woonplaats ligt in de groene zone die aangeduid is op het kaartje hiernaast.
Ook thuisverpleegkundige zorg hoef je niet te betalen. De enige voorwaarde is dat je bent aangesloten bij een ziekenfonds. Indien je na een ziekenhuisopname of op vraag van een arts verpleegkundige zorgen in de praktijk of thuis nodig hebt, zal de praktijk dit voor je regelen.
We zijn ervan overtuigd dat ons team van zorgverleners onze patiënten beter kunnen verzorgen en behandelen via dit nieuwe systeem. Het geeft ons de kans om maximaal in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering.
Elke patiënt van onze praktijk dient zich in te schrijven via een papieren inschrijvingsformulier. Je kan dit formulier hier downloaden. Je kan het document ook bij ons in de praktijk opvragen. Je bezorgt het ingevulde formulier terug tijdens je volgende consultatie of steekt het in onze brievenbus. Vanaf de start van onze nieuwe praktijk of nadien, de maand na je inschrijving, betaal je niets meer voor een consultatie of huisbezoek.
Door in te schrijven engageer je je om steeds de praktijk te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt. Wanneer je een huisarts of verpleegkundige consulteert binnen de zorgzone die niet verbonden is aan onze praktijk moet je dit zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds. De zorgzone wordt aangeduid door de rode lijn op het kaartje hiernaast.
Heb je een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of bevind je je ver weg? Dan kan je wel een andere zorgverlener raadplegen. Onze praktijk zal je dan het terugbetalingstarief vergoeden.
Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het invullen van een uitschrijvingsformulier dat je kan vragen in de praktijk. De uitschrijving is administratief in orde vanaf de daaropvolgende maand.
Heb je na het lezen van de informatie hieronder nog vragen, aarzel dan niet om ze ons te stellen.

Overzicht van de zones van het medisch huis

  • De groene zone is de inschrijvingszone (meer uitleg hiernaast).
  • De rode zone is de 'niet-terugbetalingszone'