Praktijkinfo

Praktische informatie over onze praktijk

achtergrond-handschudden

Nieuwe patiënten

De praktijk staat open voor nieuwe patiënten die in Boom, Reet en Klein-Willebroek wonen én momenteel in die 3 gemeenten geen eigen huisarts hebben.

Indien je je wenst in te schrijven in onze praktijk, maak je eerst een afspraak bij onze verpleegkundige. Zij zal een intake doen en je medisch dossier in orde maken. Neem zeker je ID mee, je medicatielijst en andere belangrijke gegevens met betrekking tot je gezondheid.

praktijk-brig-inkom-verkleind

Raadpleging

Je bent steeds welkom op de praktijk voor een raadpleging. Kijk steeds even na of je voor je probleem een afspraak bij één van de artsen of bij de verpleegkundige dient te maken (zie ook op de pagina ‘verpleegkundige’ op deze website).

Maak een afspraak per probleem. Als je verschillende problemen hebt, kan de arts vragen om een keuze te maken voor je meest dringende probleem en een nieuwe afspraak te maken voor de andere problemen. Kom je met meerdere personen? Maak dan graag per persoon een afspraak.

Neem steeds je ID mee en zo nodig alle formulieren die ingevuld moeten worden. Kijk ook thuis al eens voor welke geneesmiddelen je een nieuw voorschrift nodig hebt.

Als je verhinderd bent voor je afspraak, dien je steeds af te bellen. Doe dit ten laatste 24 uur voor je afspraak, zo kunnen we andere patiënten die nog dringend terecht moeten op de praktijk jouw tijdslot geven.

pexels-photo-8949833-huisbezoek-verkleind

Huisbezoek

Wij kunnen je het allerbeste helpen op de praktijk zelf. Hier hebben we immers alles bij de hand om je zo goed mogelijk te onderzoeken en te behandelen.

Indien je hier zelf moeilijk kan geraken, kan je aan familie of vrienden vragen je te vergezellen. Huisbezoeken zijn voorbehouden aan mensen die zo ziek zijn of moeilijk te been dat het onmogelijk en niet verantwoord is dat ze naar de praktijk komen.

Huisbezoeken vraag je telefonisch aan voor 10.00 uur ’s morgens. Zo kunnen we die het beste inplannen.

pexels-andrea-piacquadio-voorschrift-verkleind

Voorschriften / Attesten

Vraag je arts tijdens de raadpleging voldoende voorschriften mee te geven zodat je toekomt tot je volgende raadpleging.

Zo is het achteraf niet meer nodig telefonisch voorschriften aan te vragen. Slaapmedicatie, zware pijnstillers, antidepressiva en verdovende medicatie worden sowieso enkel voorgeschreven tijdens de raadpleging.

Wanneer je attesten, aangifteformulieren voor arbeidsongeschiktheid, een verzekering of dergelijke dient te laten invullen, maak je hiervoor best een afspraak. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

pexels-karolina-grabowska-arts-aan-bureau-verkleind

Je gezondheidsgegevens

Je huisarts staat verplicht in voor het bijhouden van al je medische gegevens en zal deze gegevens vertrouwelijk registreren in het elektronisch medisch dossier (EMD).

Deze gegevens, zoals je voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, verslagen van specialisten, allergieën, vaccinaties enz. geven een goed overzicht van jouw gezondheidstoestand en zijn alleen te raadplegen door de huisartsen in onze praktijk, die allen gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Anderzijds is het voor een optimale zorg van belang dat ook andere artsen inzage kunnen hebben in een deel van jouw medische gegevens, dat zij dus ook een ‘therapeutische relatie’ met je hebben. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts van wacht zijn of de arts op de spoedafdeling. Het levert betere zorg op als je huisarts gegevens kan delen met andere zorgverleners (vb. om een doorverwijzing beter te regelen), of als je huisarts gegevens van andere artsen kan raadplegen (vb. resultaten van onderzoeken in het ziekenhuis).

Enkel de belangrijkste items uit een EMD worden gedeeld zoals bijvoorbeeld allergieën, het huidige medicatieschema, de medische voorgeschiedenis en toegediende vaccinaties. Je kan deze ook zelf raadplegen via www.mijngezondheid.be

Aarzel niet om dit verder te bespreken met je arts als je hiermee problemen hebt, je kan ook altijd vragen om bepaalde gevoelige gegevens niet te delen.

piqsels.com-id-sphto-collab-verkleind

Jouw gezondheid

Wij vinden het als team belangrijk dat patiënten zich zo snel mogelijk terug gezond kunnen voelen na een gezondheidsprobleem.

Sommige problemen zijn niet zo snel opgelost en ook dan geloven we erin dat we samen kunnen kijken hoe je je terug gezond kan voelen ondanks problemen.

Hiervoor is het nodig dat je actief aan de slag gaat met je eigen fysieke en mentale gezondheid. Wij en andere zorgverleners kunnen je hier zeker in helpen.

Onze visie hierin leunt erg aan bij het concept ‘positieve gezondheid’. Hierbij kijken we naar verschillende aspecten in het leven die je al dan niet gezond kunnen doen voelen of zijn. Bovendien doen we beroep op je eigen veerkracht, zingeving en zelfmanagement. Voor meer info kan je eens kijken op www.iph.nl. Spreek ons ook aan als je hier graag mee aan de slag wil!

Aarzel niet om dit verder te bespreken met je arts als je hiermee problemen hebt, je kan ook altijd vragen om bepaalde gevoelige gegevens niet te delen.

persoon-werkend-op-computer-verkleind

Nuttige links

Ben je ziek of heb je een probleem en ben je toch niet zeker of je hiervoor wel dringend langs de dokter moet? Op deze website kan je het nakijken.
Zeker tijdens het weekend of ’s avonds (wachtdienst) kan dit een handige tool zijn: www.moetiknaardedokter.be.

Wil je meer weten over een bepaalde klacht of aandoening? Alle info die op deze websites staan zijn correct en in goed verstaanbare taal geschreven:
www.thuisarts.nl
www.gezondheidenwetenschap.be

pexels-adrienn-145828-telefoon-verkleind

Nuttige telefoonnummers